ข้อมูลที่พัก: โรงแรมน้ำทอง

จังหวัดแพร่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแพร่

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมน้ำทอง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง แพร่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 560 - 800 บาท
 • ที่อยู่ : 400/400 หมู่ 9 ถ.น้ำทอง ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5453 4500-4
 • จำนวนห้อง : 76 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย