ข้อมูลที่พัก: โรงแรมภราดร

จังหวัดแพร่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแพร่

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมภราดร
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง แพร่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 800 บาท
 • ที่อยู่ : 177 ถ.ยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5451 1177, 0 5451 1059
 • จำนวนห้อง : 97 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.phrae-paradorn.th.gs
 • อีเมลล์ : hotel@phrae-paradorn.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย