ข้อมูลที่พัก: โรงแรมแม่ยม พาเลส

จังหวัดแพร่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแพร่

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมแม่ยม พาเลส
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง แพร่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,000 - 3,000 บาท
 • ที่อยู่ : 181/6 ถ.ยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5452 1029-34
 • จำนวนห้อง : 104 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : wccphrae@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย