ข้อมูลที่พัก: บ้านทะเลหมอก รีสอร์ท

จังหวัดปราจีนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

 • ชื่อโรงแรม : บ้านทะเลหมอก รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : นาดี ปราจีนบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,200 - 6,300 บาท
 • ที่อยู่ : 268 หมู่ 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 304 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3728 2811-3, 08 1863 7443, 0 2735 4485, 0 2735 4560
 • จำนวนห้อง : 116 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.baantalaymhork.com
 • อีเมลล์ : baantalaymhork@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย