ข้อมูลที่พัก: บ้านผางาม รีสอร์ท

จังหวัดปราจีนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

 • ชื่อโรงแรม : บ้านผางาม รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : นาดี ปราจีนบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,000 - 2,600 บาท
 • ที่อยู่ : 201 หมู่ 4 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2883 5160-61, 0 3728 2797, 0 2883 5043, 0 2424 3476, 0 2433 4884
 • จำนวนห้อง : 41 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.pangam.com
 • อีเมลล์ : mail@pangam.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย