ข้อมูลที่พัก: ร่มเย็น ทับลาน รีสอร์ท

จังหวัดปราจีนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

 • ชื่อโรงแรม : ร่มเย็น ทับลาน รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : นาดี ปราจีนบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,200 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 315 หมู่ 4 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9004 7625, 08 5928 3664, 08 7901 9945
 • จำนวนห้อง : 23 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.romyentublan.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย