ข้อมูลที่พัก: วังตะพาบ รีสอร์ท

จังหวัดปราจีนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

 • ชื่อโรงแรม : วังตะพาบ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : นาดี ปราจีนบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 3,500 บาท
 • ที่อยู่ : 40 หมู่ 4 ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3745 1204, 08 1663 2656, 08 1983 8335, 08 1935 4855
 • จำนวนห้อง : 38 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.wangtaparbresort.com
 • อีเมลล์ : tchetkul@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย