ข้อมูลที่พัก: เหนือฝาย แคมป์

จังหวัดปราจีนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

 • ชื่อโรงแรม : เหนือฝาย แคมป์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : นาดี ปราจีนบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 4,500 บาท
 • ที่อยู่ : 254 หมู่ 1 ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3728 9005, 08 1983 2199, 08 1862 9229
 • จำนวนห้อง : 14 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.nuafai.camptour.net
 • อีเมลล์ : nuafai@thaimail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย