ข้อมูลที่พัก: เกาะพยาม รีสอร์ท แอนด์ โฮมสเตย์ (อ่าวมุก)

จังหวัดระนอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

 • ชื่อโรงแรม : เกาะพยาม รีสอร์ท แอนด์ โฮมสเตย์ (อ่าวมุก)
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เกาะพยาม เมือง ระนอง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 2,500 บาท
 • ที่อยู่ : 35 หมู่ 1 ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 3176 4102
 • จำนวนห้อง : 11 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย