ข้อมูลที่พัก: เค.อาร์. แมนชั่น ระนอง

จังหวัดระนอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

 • ชื่อโรงแรม : เค.อาร์. แมนชั่น ระนอง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ระนอง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 450 - 550 บาท
 • ที่อยู่ : 999 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7783 1201, 0 7781 3427
 • จำนวนห้อง : 61 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย