ข้อมูลที่พัก: จันทร์สมบีชรีสอร์ท

จังหวัดระนอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

 • ชื่อโรงแรม : จันทร์สมบีชรีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : หาดชาญดำริ เมือง ระนอง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 900 - 1,380 บาท
 • ที่อยู่ : 135 หมู่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7783 5317-9, 0 7787 1050-3
 • จำนวนห้อง : 34 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.jansom.info
 • อีเมลล์ : jansombeach@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย