ข้อมูลที่พัก: บ้านเชิงเขารีสอร์ท

จังหวัดระนอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

 • ชื่อโรงแรม : บ้านเชิงเขารีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : บางริ้น เมือง ระนอง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 780 - 880 บาท
 • ที่อยู่ : 26/25 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7783 5900, 0 7783 5009
 • จำนวนห้อง : 22 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.baanchuengkao.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย