ข้อมูลที่พัก: โรงแรม เกษมสุข

จังหวัดราชบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม เกษมสุข
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : บ้านโป่ง ราชบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 210 - 500 บาท
 • ที่อยู่ : 2/98 ถ.แสงชูโต ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3221 1384, 0 3222 1027
 • จำนวนห้อง : 73 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย