ข้อมูลที่พัก: โรงแรม จอมพลพาเลซ

จังหวัดราชบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม จอมพลพาเลซ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : จอมบึง ราชบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 700 บาท
 • ที่อยู่ : 46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3236 2087, 0 3226 1818 Ext. 4100
 • จำนวนห้อง : 27 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.mcru.ac.th
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย