ข้อมูลที่พัก: ดารัตน์ รีสอร์ท

จังหวัดราชบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี

 • ชื่อโรงแรม : ดารัตน์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : สวนผึ้ง ราชบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,500 - 15,000 บาท
 • ที่อยู่ : 149 หมู่ 2 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3271 1007, 08 7158 3708
 • จำนวนห้อง : 26 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.bandarat.com
 • อีเมลล์ : mmc_146@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย