ข้อมูลที่พัก: ทรัพย์คณา รีสอร์ท

จังหวัดราชบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี

 • ชื่อโรงแรม : ทรัพย์คณา รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : สวนผึ้ง ราชบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 2,000 - 6,500 บาท
 • ที่อยู่ : 62/3 หมู่ 4 บ้านนาขุนแสน ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3239 5360, 08 3974 5552-3
 • จำนวนห้อง : 17 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.subkana.com
 • อีเมลล์ : subkana@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย