ข้อมูลที่พัก: โรงแรม นกน้อย

จังหวัดราชบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม นกน้อย
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ดำเนินสะดวก ราชบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 220 - 350 บาท
 • ที่อยู่ : 1 หมู่ 8 ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3225 4382
 • จำนวนห้อง : 30 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.noknoihotel.com
 • อีเมลล์ : nkhantong@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย