ข้อมูลที่พัก: บ้านชิชญา

จังหวัดราชบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี

 • ชื่อโรงแรม : บ้านชิชญา
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : สวนผึ้ง ราชบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,000 - 4,900 บาท
 • ที่อยู่ : 260 หมู่ 7 บ้านห้วยผาก ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1010 2397, 08 7025 9485, 08 3312 3782
 • จำนวนห้อง : 6 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.chichaya.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย