ข้อมูลที่พัก: บ้านสวนยอห์น

จังหวัดราชบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี

 • ชื่อโรงแรม : บ้านสวนยอห์น
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : สวนผึ้ง ราชบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 900 - 2,500 บาท
 • ที่อยู่ : 379 หมู่ 8 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1763 6670, 08 1847 3433
 • จำนวนห้อง : 5 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.johngardenhome.com
 • อีเมลล์ : sales@johngardenhome.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย