ข้อมูลที่พัก: ราชบุรี เลคฮิลล์ รีสอร์ท

จังหวัดราชบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี

 • ชื่อโรงแรม : ราชบุรี เลคฮิลล์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : จอมบึง ราชบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,000 - 3,500 บาท
 • ที่อยู่ : 214 หมู่ 6 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3271 1145, 08 9015 1551, 08 1933 2883, 0 2618 6446-7, 0 2279 9852-3
 • จำนวนห้อง : 8 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.rajburilakehillresort.com
 • อีเมลล์ : info@rajburilakehillresort.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย