ข้อมูลที่พัก: ไร่ภูผาปก

จังหวัดราชบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี

 • ชื่อโรงแรม : ไร่ภูผาปก
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : สวนผึ้ง ราชบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 193/5 หมู่ 3 บ้านห้วยน้ำใส ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9677 4434, 0 2384 4388
 • จำนวนห้อง : 5 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : jtswnty@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย