ข้อมูลที่พัก: วาสนาดี รีสอร์ท

จังหวัดราชบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี

 • ชื่อโรงแรม : วาสนาดี รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ราชบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 181 หมู่ 3 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1944 1617, 0 3231 3933, 08 7072 1766
 • จำนวนห้อง : 15 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.vassanadee.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย