ข้อมูลที่พัก: โรงแรม เวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี

จังหวัดราชบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม เวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ราชบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 850 - 2,500 บาท
 • ที่อยู่ : 105/1 ถ.เพชรเกษมสายเก่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3233 7777, 0 3231 3888
 • จำนวนห้อง : 75 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.westerngrandhotel.com
 • อีเมลล์ : info@westerngrandhotel.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย