ข้อมูลที่พัก: สวนศิลป์ บ้านดิน

จังหวัดราชบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี

 • ชื่อโรงแรม : สวนศิลป์ บ้านดิน
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : โพธาราม ราชบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 650 - 1,850 บาท
 • ที่อยู่ : 90 หมู่ 5 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3239 7668 , 08 1831 7041
 • จำนวนห้อง : 27 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.patravaditheatre.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย