ข้อมูลที่พัก: เค็ง เรสซิเดนส์

จังหวัดราชบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี

  • ชื่อโรงแรม : เค็ง เรสซิเดนส์
  • สถานที่ : เมือง ราชบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 450 - 450 บาท
  • ที่อยู่ : 54 ถ.แม้นรำลึก ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3233 2711-3, 08 5221 0606, 08 1666 9002, 08 1763 6344
  • จำนวนห้อง : 58 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : makeby_pim@hotmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย