ข้อมูลที่พัก: บรุ๊คไซด์ วาเล่ย์ รีสอร์ท

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

  • ชื่อโรงแรม : บรุ๊คไซด์ วาเล่ย์ รีสอร์ท
  • สถานที่ : เมือง ระยอง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,900 - 1,900 บาท
  • ที่อยู่ : 129 หมู่ 5 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3862 9082, 0 3862 9280, 0 3862 9282, 0 2693 0233, 08 6342 0763
  • จำนวนห้อง : 40 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย