ข้อมูลที่พัก: บ้านพลอยเสม็ด

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

 • ชื่อโรงแรม : บ้านพลอยเสม็ด
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ระยอง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,800 - 8,000 บาท
 • ที่อยู่ : 51/1 หมู่ 4 ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3864 4188-9, 08 1772 9155, 08 1772 9155, 08 1832 8535
 • จำนวนห้อง : 14 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : info@banploysaned.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย