ข้อมูลที่พัก: แม่พิมพ์ รีสอร์ท

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

  • ชื่อโรงแรม : แม่พิมพ์ รีสอร์ท
  • สถานที่ : แกลง ระยอง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,200 - 2,800 บาท
  • ที่อยู่ : 234/2-19 หมู่ 3 ถนนเพ-แกลง-กร่ำ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3863 8295-9, 0 3863 8237-8, 0 2251 1400, 0 2251 3895
  • จำนวนห้อง : 84 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : hotel@maepimresort.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย