ข้อมูลที่พัก: อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

 • ชื่อโรงแรม : อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เขาชะเมา ระยอง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 1,200 บาท
 • ที่อยู่ : อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ตู้ ปณ.11 อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3889 4378, 0 2562 0760
 • จำนวนห้อง : 17 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : chamao_@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย