ข้อมูลที่พัก: บ้านหลังสวนสุนทรภู่

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

  • ชื่อโรงแรม : บ้านหลังสวนสุนทรภู่
  • สถานที่ : เมือง ระยอง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 2,500 - 3,000 บาท
  • ที่อยู่ : 102 หมู่ 1 ตำบลกริ่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9084 4889,08 9400 6623
  • จำนวนห้อง : 2 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย