ข้อมูลที่พัก: เรือนแพ-โฮมสเตย์

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

  • ชื่อโรงแรม : เรือนแพ-โฮมสเตย์
  • สถานที่ : เมือง ระยอง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,000 - 6,000 บาท
  • ที่อยู่ : 50/7 ถนนแหลมยาง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9244 9290, 08 1864 2719
  • จำนวนห้อง : 3 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : breeze399@hotmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย