ข้อมูลที่พัก: บ้านพักพาฝัน

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

  • ชื่อโรงแรม : บ้านพักพาฝัน
  • สถานที่ : เมือง ระยอง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 400 - 1,000 บาท
  • ที่อยู่ : 186/3-4 หมู่ 1 ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1781 7733, 08 1886 3639, 038 652 057
  • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย