ข้อมูลที่พัก: ร่มสน

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

  • ชื่อโรงแรม : ร่มสน
  • สถานที่ : บ้านฉาง ระยอง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,500 - 3,000 บาท
  • ที่อยู่ : 45/9 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3880 1176 , 0 3863 0194
  • จำนวนห้อง : 12 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย