ข้อมูลที่พัก: บ้านสบ๊าย สบาย

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

  • ชื่อโรงแรม : บ้านสบ๊าย สบาย
  • สถานที่ : เมือง ระยอง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 3,500 - 10,500 บาท
  • ที่อยู่ : 60/16 ถนนหาดแม่รำพึง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3865 5435, 0 3889 9811-5, 08 1982 3163
  • จำนวนห้อง : 30 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : info@sabaihome.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย