ข้อมูลที่พัก: บ้านพักชมคลื่น

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

 • ชื่อโรงแรม : บ้านพักชมคลื่น
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ระยอง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,500 - 1,200 บาท
 • ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 3 ตำบลซากพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3864 7757
 • จำนวนห้อง : 27 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย