ข้อมูลที่พัก: ลมทะเล ชาเลต์

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

 • ชื่อโรงแรม : ลมทะเล ชาเลต์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แกลง ระยอง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,960 - 28,000 บาท
 • ที่อยู่ : 129 หมู่ 3 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3863 8156, 0 3863 8124-5, 08 1664 5060
 • จำนวนห้อง : 60 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : info@lomtalaychalet.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย