ข้อมูลที่พัก: โรงแรมระยองซิตี้

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

  • ชื่อโรงแรม : โรงแรมระยองซิตี้
  • สถานที่ : เมือง ระยอง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 900 - 3,000 บาท
  • ที่อยู่ : 11 ถนนราษฎร์บำรุง ซอย 4 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3861 4872, 0 3862 4333
  • จำนวนห้อง : 120 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย