ข้อมูลที่พัก: ชำฆ้อฟิชชิ่งปาร์ค

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

  • ชื่อโรงแรม : ชำฆ้อฟิชชิ่งปาร์ค
  • สถานที่ : เขาชะเมา ระยอง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 3,000 บาท
  • ที่อยู่ : ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3867 4078, 08 6314 6565
  • จำนวนห้อง : 13 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย