ข้อมูลที่พัก: ระยองเพรสซิเดนท์

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

 • ชื่อโรงแรม : ระยองเพรสซิเดนท์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ระยอง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 550 - 600 บาท
 • ที่อยู่ : 16/8 หลังธนาคารไทยพาณิชย์ ถนนพจนกร ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3861 1307 , 0 3862 2771-6
 • จำนวนห้อง : 79 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย