ข้อมูลที่พัก: โนโวเทล โคราเลีย ริมเพ ระยอง

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

 • ชื่อโรงแรม : โนโวเทล โคราเลีย ริมเพ ระยอง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ระยอง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 2,600 - 8,474 บาท
 • ที่อยู่ : 4/5 หมู่ 3 ถนนเพ-แกลง-กร่ำ ตำบลซากพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3864 8008-12, 0 2237 6064
 • จำนวนห้อง : 189 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : novotel@loxinfo.co.th
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย