ข้อมูลที่พัก: จิระ โฮเต็ล

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

  • ชื่อโรงแรม : จิระ โฮเต็ล
  • สถานที่ : แกลง ระยอง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 600 - 1,200 บาท
  • ที่อยู่ : 253 ถนนเพ-แกลง ตำบลแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3863 8116-7
  • จำนวนห้อง : 21 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย