ข้อมูลที่พัก: หมู่บ้านทะเล

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

  • ชื่อโรงแรม : หมู่บ้านทะเล
  • สถานที่ : เมือง ระยอง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 3,900 - 9,000 บาท
  • ที่อยู่ : เกาะเสม็ด อ่าวน้อยหน่า 1/8 หมู่ 4 บ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 1838 8682
  • จำนวนห้อง : 24 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : info@moobantalay.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย