ข้อมูลที่พัก: บานาน่า ฮัท

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

  • ชื่อโรงแรม : บานาน่า ฮัท
  • สถานที่ : เมือง ระยอง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 250 - 500 บาท
  • ที่อยู่ : อ่าวลูกโยน เกาะเสม็ด ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3861 2231
  • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย