ข้อมูลที่พัก: ชื่นวาริน รีสอร์ท

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

 • ชื่อโรงแรม : ชื่นวาริน รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แกลง ระยอง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,350 - 2,300 บาท
 • ที่อยู่ : อ่าวเจริญ 364/2 หมู่ที่ 2 ถนนเพ-แกลง-กร่ำ กม. 18 ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3863 8022, 08 1861 7871
 • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : info@chuenwarinresort.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย