ข้อมูลที่พัก: อ่าวกิ่ว คอรัล บีช

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

  • ชื่อโรงแรม : อ่าวกิ่ว คอรัล บีช
  • สถานที่ : เมือง ระยอง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 600 - 3,400 บาท
  • ที่อยู่ : เกาะเสม็ด อ่าวกิ่ว ตู้ปณ.19 ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3865 2561 , 08 1218-6231 ,08 1812 2046
  • จำนวนห้อง : 27 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย