ข้อมูลที่พัก: วงเดือน รีสอร์ท

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

  • ชื่อโรงแรม : วงเดือน รีสอร์ท
  • สถานที่ : เมือง ระยอง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,500 - 3,500 บาท
  • ที่อยู่ : เกาะเสม็ด อ่าววงเดือน 22/2 หมู่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3865 1777, 0 3865 2408, 0 3865 2486
  • จำนวนห้อง : 50 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : reservation@vongdeuan.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย