ข้อมูลที่พัก: มาลิบู การ์เด้น รีสอร์ท

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

  • ชื่อโรงแรม : มาลิบู การ์เด้น รีสอร์ท
  • สถานที่ : เมือง ระยอง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,550 - 3,500 บาท
  • ที่อยู่ : เกาะเสม็ด อ่าววงเดือน 77 หมู่ 4 ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3842 7277-8, 0 3865 1292-3, 0 3864 4020, 08 1213 8009, 08 1928 8020
  • จำนวนห้อง : 74 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : samet@loxinfo.co.th
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย