ข้อมูลที่พัก: ตู ตู บังกะโล

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

  • ชื่อโรงแรม : ตู ตู บังกะโล
  • สถานที่ : เมือง ระยอง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 4,000 บาท
  • ที่อยู่ : เกาะเสม็ด อ่าวไผ่ 89/1 ตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3864 4112-3, 08 1622 1191, 08 1853 3121
  • จำนวนห้อง : 55 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย