ข้อมูลที่พัก: บรุคไซด์ วาเล่ย์ รีสอร์ท

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

  • ชื่อโรงแรม : บรุคไซด์ วาเล่ย์ รีสอร์ท
  • สถานที่ : เมือง ระยอง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,900 - 2,560 บาท
  • ที่อยู่ : 6 หมู่5 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2693 0233, 08 6342 0763, 0 3861 8542, 0 3861 8550
  • จำนวนห้อง : 160 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : contact@brookside.co.th
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย