ข้อมูลที่พัก: แพเรือนไทย

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

  • ชื่อโรงแรม : แพเรือนไทย
  • สถานที่ : เมือง ระยอง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,500 - 4,000 บาท
  • ที่อยู่ : 237 หมู่ 1 ตำบลน้ำเป็น อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1213 3670 , 08 1481 2840
  • จำนวนห้อง : ไม่มีข้อมูล
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย